Szkolne Koło Wolontariatu zakończyło zbiórkę dla Ukrainy. Cała społeczność szkolna, od  przedszkola do ósmej klasy, z pełnym zaangażowaniem włączyła się akcji. Zebrane liczne produkty żywnościowe, szkolne oraz środki higieniczne zostały przekazane do Żmigrodu, skąd będą dostarczone potrzebującym uchodźcom z Ukrainy.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za hojność i życzliwość.

 M. Twarda