6 lutego 2022 zakończył się konkurs na największą liczbę kroków, organizowany przez  fundację Pho3nix Kids. Naszej szkole nie udało się wygrać, jednak każdy uczeń  biorący udział w konkursie, przyczynił się do zbiórki funduszy na rzecz WOŚP.

(Przypomnijmy, że za każdego ucznia szkoły, który wykonał w aplikacji minimum 1000 kroków w okresie trwania konkursu, Fundacja Pho3nix przekazała na konto WOŚP 5 PLN).

W sumie 135 216 uczniów z całego kraju wyspacerowało ponad 1,800,000,000 kroków na kwotę 676 080 PLN na rzecz 30. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, którą po zaokrągleniu do pełnego 1 000 000 PLN Fundacja Pho3nix przekazała na konto WOŚP.

Najaktywniejszymi uczniami naszej szkoły zostali:

1. Maciej Drąg z klasy 5.

2. Weronika Twarda z klasy 4.

3. Adam Hemerling z klasy 4.

4. Katarzyna Kędziora z klasy 7.

5. Kacper Pirzecki z klasy 7.

Wszyscy uczniowie biorący udział w akcji otrzymali dyplomy.

Szkolnym koordynatorem konkursu była pani Beata Motwicka.

Jesteście Wielcy! 

Ogromne gratulacje dla każdego ucznia zaangażowanego w konkurs na kroki!

B. Motwicka