12 kwietnia 2022 odbyła się wycieczka uczniów klasy V w ramach  grantu „Edukacja dla Doliny Baryczy” do Centrum Edukacji Ekologicznej w Krośnicach, której celem było poznanie środowiska przyrodniczego kompleksu Stawno w Rezerwacie Stawy Milickie.

Uczniowie mieli możliwość bezpośredniej obserwacji oraz poznania środowiska stawów, fauny i flory, genezy i specyfiki hodowli ryb. Jedną z atrakcji było przemieszczanie się uczniów po Dolinie Baryczy pojazdami elektrycznymi - meleksami, z okien których mogli podziwiać pejzaż regionu. W drodze do Krośnic uczestnicy zwiedzili także Międzynarodowe Sanktuarium Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy. Wycieczka była ciekawą lekcją, a uczniowie dzięki otrzymanym mapom zwiedzanego terenu będą ją mogli sobie odtworzyć w każdej chwili.

 

Kierownik wycieczki:

 G. Maziarz