Uczniowie klasy I w tym roku szkolnym uczestniczą w programie SPRAWNY DOLNOŚLĄZACZEK. Główną ideą programu jest rozbudzenie zainteresowania różnorodną aktywnością sportową poprzez uatrakcyjnienie realizowanych zajęć wychowania fizycznego. Dzieci w trakcie roku szkolnego zdobywają różne sprawności fizyczne.

Uczniowie z Korzeńska na początek zdobywali sprawność badmintonisty. Po kilku lekcjach przygotowujących i zapoznających młodych sportowców z badmintonem, przyszedł czas na zaliczenie 5 prób z użyciem lotki i rakietki. Wszyscy uczniowie perfekcyjnie poradzili sobie z próbami i mogli wkleić do przepięknych legitymacji pierwszą naklejkę. Teraz czas na kolejne sportowe wyzwania!

Marcin Stochaj