W naszej szkole duży nacisk kładziemy na bezpieczeństwo oraz edukację związaną z bezpieczeństwem uczniów oraz konsekwencjami niszczenia mienia szkolnego i lokalnego.

W ramach edukacji w tym kierunku Pani Dyrektor Lidia Ratajczyk, zaprosiła na spotkanie z uczniami Pana policjanta – dzielnicowego Tomasza Bieleckiego. Tematem spotkania było przede wszystkim bezpieczeństwo i odpowiedzialność za swoje czyny. Poza tym omówiono zagrożenia, z którymi mogą spotkać się dzieci, w tym cyberprzemoc, odpowiedzialność karna nieletnich, używki i ich szkodliwe działanie na organizm młodego człowieka. Policjant rozmawiał  z uczniami o bezpiecznym poruszaniu się po drogach, a w szczególności  omówił zasady bezpiecznej drogi do i ze szkoły. Przypomniał również o korzyściach noszenia elementów odblaskowych przy ubraniu bądź tornistrze oraz jak należy zachować się, gdy zaczepi nas obca osoba lub zaatakuje nas pies. Policjant przedstawił podstawy prawne odnośnie odpowiedzialności Rodziców za swoje dzieci, które dopuszczą się czynu związanego z niszczeniem mienia lojalnego. Uczniowie czynnie uczestniczyli w spotkaniu. Podczas pogadanki dzielili się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami oraz zadawali pytania. Dzięki takim spotkaniom Policjant będzie kojarzył się uczniom, jako osoba, której nie należy się bać, do której zawsze i w każdej sytuacji można zwrócić się o pomoc.

A. Wasiewicz