Dnia 18.01.2022r. uczniowie klas IV-VIII za pomocą komunikatora MS Teams uczestniczyli w spotkaniu online z policjantem z Komisariatu Policji w Żmigrodzie.

Na spotkaniu policjant omówił najważniejsze kwestie związane z cyberprzestępczością. Zostały omówione zagrożenia, które mogą spotkać młodych ludzi podczas korzystania z Internetu. Ostrzegał przed nadmierną ufnością w stosunku do osób nowopoznanych w Internecie. Mówił o przemocy, fałszu i tzw. „hejcie”, który można spotkać na portalach społecznościowych, stronach internetowych  i w grach. Przestrzegał przed nadmiernym korzystaniem z komputera i  telefonów komórkowych, a także o fatalnych skutkach  uzależnienia się  od  multimediów.

Kolejna część spotkania dotyczyła zasad bezpieczeństwa podczas ferii zimowych.  Policjant omówił ogólne zasady bezpieczeństwa podczas uprawiania sportów zimowych i różnego  rodzaju zabaw (takich jak: bitwy na śnieżki, zjazdy na sankach, itd.). Zwrócił uwagę na zachowanie bezwzględnej ostrożności w rejonie zamarzniętych zbiorników  wodnych, a także omówił kwestię ubioru i wyposażenia ochronnego.

J. Rudnicka