Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Korzeńsku informuje, że w dniu 31 sierpnia 2022r. (środa), odbędą się w naszej szkole (sala gimnastyczna), spotkania organizacyjne dla rodziców i dzieci z n/w grup wiekowych:

  • klasa I - godz. 1600,
  • punkt przedszkolny (dzieci 3, 4 i 5-letnie) i oddział przedszkolny (dzieci 6-letnie) - godz. 1700.

W razie pytań prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły tel. (71) 3856168.

Serdecznie zapraszamy!!!