W dniu 17 maja 2022r. po dwu letniej przerwie po raz drugi  odbył się SZKOLNY KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM I POLSKIM zorganizowany przez p. Beatę Motwicką i p. Marzenę Milewicz-Lipińską. Siedemnastu uczestników pokazało, że w naszej szkole książki mają ważne miejsce w życiu.

  Celem konkursu była promocja czytelnictwa, budzenie zainteresowań wartościową literaturą, prezentacja własnych umiejętności językowych, porównanie ich z umiejętnościami innych oraz kształtowanie umiejętności pięknego czytania. W konkursie wzięli udział uczniowie klas: IV, V, VI, VII i VIII. Podczas czytania ocenie podlegały: dykcja, płynność i poprawność czytania, interpretacja czytanego tekstu oraz respektowanie znaków przestankowych.

  Konkurs przeprowadzano w szkolnej świetlicy. Na rozpoczęcie Konkursu Pani Dyrektor Lidia Ratajczyk przywitała wszystkich uczestników oraz jury, w którym pracowały następujące osoby: Beata Motwicka, Marzena Milewicz-Lipińska i Ewa Murlewska. Każdy z uczestników zaprezentował fragment wybranej przez siebie lektury.

  Wyniki konkursu zostaną przedstawione w środę 1. czerwca 2022 roku.

  Gratulujemy wszystkim uczestnikom!

B. Motwicka