SAMORZĄD  UCZNIOWSKI  2021/2022

Opiekun:  mgr Agnieszka Wasiewicz

Przewodniczący: Marcelina Juskowiak (kl. VII)

Z-ca przewodniczącego: Alicja Ostrowska (kl. VIII)

Skarbnik: Katarzyna Kędziora (kl. VII)

Sekretarz: Julia Woźniak (kl. VII)

Aktualizacja: 30.09.2021 Marcin Stochaj