RADA RODZICÓW  2021/2022

Zarząd Rady Rodziców:

Przewodnicząca: Edyta Cłapka

Z-ca przewodniczącego: Katarzyna Wąsowicz

Skarbnik: Barbara Kędziora

Sekretarz: Anita Piątkowska

Aktualizacja: 30.09.2021 Marcin Stochaj