RADA RODZICÓW  2022/2023

Zarząd Rady Rodziców:

Przewodnicząca: Edyta Cłapka

Z-ca przewodniczącego: Ewa Rospęda

Skarbnik: Barbara Kędziora

Sekretarz: Alicja Jarus

Aktualizacja: 06.10.2022 Admin