Publiczna Szkoła Powszechna w Korzeńsku powstała 1 września 1945 r., a uroczysta inauguracja pierwszego roku nauki nastąpiła 12 września 1945 r. Pierwszym kierownikiem szkoły był Władysław Kowalski, który organizował szkołę wraz z żoną Gabrielą Kowalską. Szkoła mieściła się w dawnym budynku szkoły ewangelickiej (obecnie budynek - przy ul. Kasztanowej 14). 28 października 1945 r. odbyło się poświęcenie szkoły powszechnej w Korzeńsku. Patronem szkoły został Bolesław Chrobry.

1 września 1948 szkoła wzbogaciła się o drugi budynek (dawny posterunek milicji, przy ul. Kolejowej 14 ). Po prowizorycznym remoncie powstały 2 sale szkolne i mieszkania dla nauczycieli na piętrze. Nowy rok szkolny rozpoczęło 150 uczniów w siedmiu klasach oraz 4 nauczycieli. Rozpoczęła działalność biblioteka szkolna, sklepik szkolny, założono także ogród szkolny dzięki inicjatywie Władysława Kowalskiego. Powstały pierwsze organizacje uczniowskie: Szkolna Kasa Oszczędności, Polski Czerwony Krzyż oraz chór szkolny. 20 września 1948 odbyła się wycieczka szkolna 68 uczniów z nauczycielami na Wystawę Ziem Odzyskanych do Hali Ludowej we Wrocławiu.

1 września 1949r. Publiczna Szkoła Powszechna została przemianowana na Publiczną Szkołę Podstawową w Korzeńsku. Pracę w szkole rozpoczęła pani Zofia Kawalec (Szymkowiak). Była założycielką szkolnego zespołu tanecznego, który przez szereg lat odnosił sukcesy w Powiatowych Przeglądach Zespołów Artystycznych w Miliczu.

W styczniu 1953 r. szkoła wzbogaciła się o trzeci budynek szkolny (przy ul. Kolejowej 16), który sąsiaduje z II budynkiem szkolnym.

W związku z reformą oświaty 1 września 1966 powstaje szkoła ośmioklasowa. Nowy rok szkolny rozpoczęło 278 uczniów i 12 nauczycieli.

We wrześniu 1967r. naukę rozpoczęło 293 uczniów - największa w dziejach szkoły liczba uczniów. Przy budynku I urządzono boisko szkolne do piłki ręcznej i siatkówki, z którego bardzo chętnie korzystała młodzież Korzeńska, gdyż w tym czasie nie było jeszcze boiska wiejskiego. Ambasadorem SP w Korzeńsku był na ówczesne czasy chór szkolny prowadzony początkowo przez Władysława Kowalskiego, a później przez Bogusława Kowalskiego. Chór, podobnie jak zespół taneczny zajmował przez kilkadziesiąt lat czołowe miejsca w powiatowym Przeglądzie Zespołów Artystycznych w Miliczu.

1 września 1972 roku pierwszy kierownik szkoły - Władysław Kowalski po 28 latach pracy w szkole w Korzeńsku przeszedł na zasłużoną emeryturę. Drugim dyrektorem w historii szkoły został dotychczasowy nauczyciel SP w Korzeńsku - Bogusław Kowalski.

1 września 1973r. powstała w Korzeńsku szkoła zbiorcza, której podlegały szkoły filialne w Chodlewie i Laskowej.

Od 1 września 1978r. w obrębie SP w Korzeńsku znalazły się takie miejscowości jak: Chodlewo, Dębno, Laskowa i Kąkolno. W szkole wdrożono w kl. I i IV program szkoły dziesięcioletniej.

1 września 1979r. nastąpiła likwidacja oddziałów przedszkolnych w Chodlewie i Laskowej. Wszystkie dzieci z obwodu szkoły zaczęły uczęszczać do oddziału przedszkolnego w SP w Korzeńsku.

10 listopada 1982 zmarł organizator szkoły w Korzeńsku i jej wieloletni kierownik - Władysław Kowalski.

21 kwietnia 1986 w wieku 76 lat zmarła zasłużona dla dolnośląskiej oświaty, wieloletnia nauczycielka SP w Korzeńsku - Gabriela Kowalska.

W kwietniu 1987r. działająca przy szkole drużyna zuchowa "Polne Kwiaty" pod opieką Zofii Łukowiak zajęła II miejsce na III Festiwalu Piosenki Zuchowej i Harcerskiej Chorągwi Dolnośląskiej w Kątach Wrocławskich. Sukces ten powtórzyła kilkakrotnie w kolejnych latach.

21 listopada 1987r. szkoła rozpoczęła systematyczne uczestnictwo w koncertach muzycznych z cyklu "Filharmonia dla młodych" w Filharmonii Wrocławskiej.

W marcu 1988 r. wybudowano na terenie szkolnego placu gier i zabaw przy budynku II górkę saneczkową.

10 stycznia 1997 szkoła wzbogaciła się o 9 komputerów "Junior". Od tego czasu datuje się powstanie pracowni komputerowej systematycznie wzbogacanej o nowy sprzęt. 1 września 1997 na miejscu zlikwidowanego sadu i ogrodu szkolnego przy ul Kolejowej 14 oddano do użytku nowy plac gier i zabaw oraz tor rowerowy. W szkole zaczął działać radiowęzeł szkolny.

Od kwietnia 1998 r. zaczęto w szkole wydawać gazetkę szkolną "Spod Ławki" z inicjatywy nauczycielek: Gabrieli Maziarz i Marzeny Milewicz-Lipińskiej. Gazetka ukazuje się regularnie co miesiąc do dziś.

1 września 1998r. w SP w Korzeńsku odbyło się gminne rozpoczęcie roku szkolnego z udziałem burmistrza - Zdzisława Średniawskiego w związku z oddaniem do użytku szkoły sali widowiskowo-sportowej i 2 sal dydaktycznych w dawnym budynku Wiejskiego Ośrodka Kultury w Korzeńsku przy ul. 22 stycznia 6. Tak więc szkoła powiększyła się o budynek IV.

14 kwietnia 2000r. w wieku 73 lat zmarła nauczycielka i wychowawczyni wielu pokoleń - Zofia Szymkowiak. Była nauczycielką o najdłuższym stażu nauczycielskim w SP w Korzeńsku - przepracowała 41 lat w szkole.

1 września 2000r. dotychczasowa szkoła ośmioklasowa została przekształcona zgodnie z założeniami reformy w szkołę sześcioklasową. We wrześniu 2001r. zgodnie z zaleceniem KO we Wrocławiu, wyłączono ze szkoły budynek I przy ul. Kasztanowej 14.

Od czerwca 2001 r. zaczęto organizować w szkole oprócz licznych dotychczas wycieczek klasowych wyjazdy tygodniowe na zieloną szkołę.

1 września 2002r. trzecim dyrektorem w historii szkoły został Mirosław Motwicki - dotychczasowy nauczyciel wychowania fizycznego SP w Radziądzu.

1 września 2003 r. powstała pierwsza strona internetowa SP w Korzeńsku (www.spkorzensko.republika.pl), którą założyła Gabriela Maziarz. Od 27 października 2007 roku działa nowa strona (www.spkorzensko.net), którą prowadzi Marcin Stochaj.

W czerwcu 2004 r. szkoła w wyniku podjętych działań otrzymała "Certyfikat Szkoły Dbającej o Bezpieczeństwo". Z końcem roku szkolnego 2003/04 przeszli na emeryturę zasłużeni nauczyciele SP w Korzeńsku - Krystyna i Bogusław Kowalscy.

Od lutego 2005 r. szkoła posiada stały dostęp do internetu.

1 października 2005 r. odbyły się w szkole uroczyste obchody 60-lecia polskiej SP w Korzeńsku.

W maju 2007 roku szkoła otrzymała imię Polskich Olimpijczyków.

12 października 2007 roku oddano do użytku nowo wybudowany budynek szkolny.

Od roku szkolnego 2010/2011 w naszej szkole zaczęły pojawiać się tablice interaktywne. Obecnie w tablice wyposażone są wszystkie sale lekcyjne, świetlica, przedszkole oraz pracownia komputerowa.

30 maja 2011 roku oddano do użytku nowo wybudowaną salę gimnastyczną z pełnym zapleczem.

Obecnie szkoła jest organizatorem kilku konkursów i turniejów gminnych oraz powiatowych. Do najważniejszych należą: Gminny Konkurs Matematyczny "Czar Par Klas IV", Gminny Konkurs Ekologiczny, Turniej "I Ty to Potrafisz", Powiatowy Turniej Wiedzy Olimpijskiej, Mistrzostwa Powiatu Trzebnickiego w Piłce Nożnej, Powiatowy Trójbój LA, Piłkarski Turniej Młodych Talentów klas "0"-III, Powiatowe Forum Samorządów Uczniowskich.

W październiku 2015 roku w szkole uroczyście obchodzono 70-lecie jej istnienia.
 
Pierwsze dwie dekady XXI wieku to lata wspaniałych sukcesów sportowych naszych uczniów:
• I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Trzebnickiego w trójboju LA klasy III
• I miejsce w etapie powiatowym turnieju „ DOLNOŚLĄSKIE EURO 2012” o Puchar Marszałka województwa dolnośląskiego
• I miejsce w etapie powiatowym XIV turnieju „Z podwórka na stadion”
• I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Trzebnickiego w Mini Piłce Siatkowej chłopców klas V
• I miejsce w Powiatowym Turnieju Wiedzy Olimpijskiej (trzykrotnie)
• I miejsce w etapie wojewódzkim konkursu wiedzy olimpijskiej „ RIO 2016”
• I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Trzebnickiego w Mini Koszykówce chłopców
• I miejsce w Powiatowym Turnieju Badmintona
• I miejsce w finale strefy wrocławskiej w Badmintonie
• II miejsce w finale dolnośląskim w badmintonie chłopców
 
W 2017 roku uroczyście obchodzono w szkole 10 –lecie nadania jej imienia.
 
Od 2018 roku szkoła stała się ponownie szkołą ośmioklasową.
 
We wrześniu 2019 roku stanowisko dyrektora szkoły objęła pani Lidia Ratajczyk (dotychczasowa nauczycielka szkoły).
 
W listopadzie tegoż roku szkoła gościła polskich olimpijczyków z okazji 100-lecia powstania PKO-lu. Spotkanie z uczniami i społecznością lokalną uświetnił znany polski językoznawca – prof. Jan Miodek, który wygłosił wykład na temat roli sportu w życiu człowieka.
 
Jesienią 2019 roku otrzymaliśmy także nagrodę oraz certyfikat dla najbardziej aktywnej szkoły biorącej udział w programie „Edukacja dla Doliny Baryczy”, a Oddział przedszkolny certyfikat ogólnopolski „Mały miś w świecie wielkiej literatury”.
 
Marzec 2020r. całkowicie odmienił dotychczasowy porządek. Pandemia Covid-19 „zamknęła” szkoły i uczniów w domach. Nauczyciele zaczęli prowadzić lekcje w formie on-line, łącząc się z uczniami za pomocą platformy Teams. Tak zakończył się rok szk. 2019/20. Kolejny, 2020/21 rok szkolny , rozpoczął się stacjonarnie, ale taka forma nauki trwała tylko do połowy listopada. Potem znowu szkoła pracowała w trybie on-line. Do szkoły powróciliśmy „na chwilę” w maju 2020r. Pojawiło się wtedy tzw. nauczanie hybrydowe.
 
Rok szkolny 2021/2022 rozpoczął się stacjonarnie, lecz w reżimie sanitarnym. Ograniczenia dotyczyły organizacji zajęć lekcyjnych a także imprez i uroczystości szkolnych, zawodów sportowych oraz wycieczek.
 
W listopadzie 2021r. szkoła przystępuje do ministerialnego programu „Laboratoria przyszłości”.