Dzieci z klas 1-3 na zajęciach rozwijających zainteresowania miały możliwość budowania konstrukcji z klocków lego – Lego Education. Mieliśmy taką możliwość dzięki uczestnictwie w programie „Laboratoria Przyszłości”.

Nasi uczniowie stali się na chwilę konstruktorami. Dzięki tak wspaniałym pomocom dydaktycznym dzieci rozwijają swoją wyobraźnię oraz myślenie figuratywne.

J. Rudnicka