Laboratoria Przyszłości to program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Laboratoria Przyszłości to kolejny krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności w tych obszarach przez uczniów. 

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymają wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. Pełen zakres wyposażenia możliwego do zakupienia z pozyskanych środków został ujęty w Katalogu wyposażenia. Katalog zawiera zarówno wyposażenie podstawowe (które chcemy, aby od 30 czerwca 2023 roku miały wszystkie szkoły podstawowe) jak i dodatkowe (dobierane swobodnie przez szkoły).

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwolą uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności. 

W ramach projektu organy prowadzące szkoły otrzymają od państwa wsparcie warte ponad miliard złotych, dzięki któremu miliony polskich uczniów będą mogły uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności. Wsparcie będzie przekazane w całości z góry - bez konieczności wniesienia wkładu własnego.

Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Korzeńsku również zgłosiła swój udział w programie i otrzymała 60 000 zł, za które zakupiono poniższe wyposażenie:

 • Drukarka 3D.
 • Zestaw edukacyjny Ardulino.
 • Stacja lutownicza HOT AIR z grotem 2 w 1.
 • Statyw do aparatu i kamery.
 • Mikrofon kierunkowy Saramonic Vmic- Mini.
 • Mikrofon Seramonik Blink 500 B1.
 • Gimbal do aparatu fotograficznego i kamery.
 • Laptop Acer TravelMate P2.
 • Zestaw oświetleniowy; lampa SOFTBOX ze statywem i żarówką.
 • Nagłośnienie Power Dynamics subwoofer + 2 szt kolumna.
 • Konsola-mikser dźwięku 8- kanałowy Power Dynamics.
 • ClassVR – wirtualne labolatorium przedmiotowe zestaw 8 sztuk ClassVR Premium.
 • Class VR- licencja – 5 letni dostep do portalu wirtualnych lekcji.
 • LEGO Education SPIKE Prime – zestaw podstawowy.
 • Zestaw z mikrofonem dynamicznym Vonyx.
 • Photon Moduł Al Junior.
 • Interaktywne plansze przyrodnicze - Geografia kl.5-8.

 Wszystkie zakupione urządzenia i oprogramowanie  zostaną wykorzystane, aby  urozmaicić zajęcia na:

 • języku angielskim,
 • języku niemieckim,
 • geografii,
 • biologii,
 • matematyce,
 • informatyce,
 • innych obowiązkowych zajęciach edukacyjnych,
 • zajęciach pozalekcyjnych,
 • innych formach rozwijania umiejętności.

 Sprzęt nagłośnieniowy, mikser, mikrofony, statyw do aparatu fotograficznego i kamery zostanie wykorzystany podczas różnych apeli, przedstawień czy balików w szkole.

 Administratorzy programu "Laboratoria przyszłości” proszą  przedstawicieli organów prowadzących szkoły, które uczestniczą w programie, aby przesłali sprawozdania  z realizacji programu w danym roku.

A. Adamek