Drukuj
Odsłony: 2991

Zapraszam uczniów naszej szkoły do udziału w konkursie!!!

 

SZKOLNY KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO „IDIOMY W OBRAZACH”

 

Konkurs jest adresowany do uczniów naszej szkoły: dla klas IV-VI oraz klas VII – VIII.

W dalszym etapie prace będą wysyłane na konkurs powiatowy: 5 prac z klas IV-VI, 5 prac z klas VII – VIII.

Formuła, typ konkursu: indywidualny.

Tematyka konkursu: prezentacja przysłów, idiomów i powiedzeń języka angielskiego w formie ilustracji, obrazu (format A4, dowolna technika plastyczna).

Cele konkursu:

- rozwijanie zainteresowań uczniów w kierunku różnorodności językowej,

- propagowanie nauki języków poprzez metody edukacji nieformalnej,

- rozwijanie pasji uczniów,

-współpraca między lokalnymi szkołami,

W ocenie będzie brana pod uwagę:

- kreatywność,

- stopień zrozumienia sensu ilustrowanego tematu przez ucznia,

- walory estetyczne prac.

 Prace będą oceniane w 1 kategorii: język angielski na 2 poziomach:

KLASY IV – VI szkoły podstawowej,

KLASY VII i VIII szkoły podstawowej.

Pracę proszę wykonać do dnia 08.04.2022r. i przynieść do nauczyciela j. angielskiego - p. Beaty Motwickiej.

ZAPRASZAM !!! 

B. Motwicka