Serdecznie zapraszam uczniów klas I-VIII do udziału w konkursie. Zadaniem uczniów jest ozdobienie według własnej inwencji twórczej jasnogórskiego obrazu Maryi z Dzieciątkiem, których zarys postaci znajduje się w załączniku. Gdyby ktoś nie miał możliwości wydruku proszę zgłosić się do mnie.

Sposób wykonania: technika dowolna, format A4.

Każda praca powinna zostać podpisana (imię i nazwisko, klasa). Prace zostaną oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas I – III oraz uczniowie klas IV – VIII. Ocenie będzie podlegać oryginalność pomysłu, inwencja twórcza, sposób przygotowania i wybór materiałów, z których została wykonana praca.

Prace należy dostarczyć do mnie, do dnia 6 maja 2022.

POBIERZ OBRAZEK KLIKNIJ

Organizator konkursu
Magdalena Twarda.