I SZKOLNY KONKURS POLONISTYCZNY

 DLA KLAS IV-VIII

 

Serdecznie zapraszam uczniów klas IV -VIII naszej szkoły  do wzięcia udziału

w konkursie polonistycznym.

 

 Regulamin:

 

 §1.

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest nauczycielka języka polskiego – Marzena Milewicz-Lipińska.
 2. Uczestnictwo w konkursie jest całkowicie nieodpłatne.
 3. Konkurs jest skierowany do uczniów klas IV –VIII szkoły podstawowej.

 

§2.

Cele Konkursu

 • Doskonalenie umiejętności posługiwania się poprawną polszczyzną.
 • Wykorzystywanie wiedzy o języku w praktyce.
 • Rozwijanie dbałości o poprawność zapisu.
 • Kształtowanie i utrwalanie właściwych nawyków językowych wśród uczniów szkoły podstawowej.
 • Rozwijanie zdrowej rywalizacji wśród uczniów.
 • Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.
 • Kształtowanie umiejętności koncentracji.
 • Mobilizowanie uczniów do czytania i zdobywania wiedzy.
 • Rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów.
 • Rozwijanie i promowanie uczniów zdolnych.
 • Stwarzanie możliwości porównania swej wiedzy i umiejętności w celu dalszego doskonalenia

 

 §3.

Warunki uczestnictwa i założenia organizacyjne

 1. Konkurs jest skierowany do uczniów klas IV –VIII naszej szkoły.
 2. Konkurs odbędzie się dnia 6 maja (piątek) 2022r. o godz. 9.50 w sali nr 9 .
 3. Uczestnicy konkursu do 5 maja obowiązani są dostarczyć pisemna zgodę rodziców na udział w konkursie.

 

 §4.

Zakres tematyczny konkursu

 1. Każdy zestaw zadań dotyczy wybranych zagadnień językowych, ortograficznych, interpunkcyjnych, a także umiejętności odbioru wypowiedzi i wykorzystanych w nich informacji, analizy i interpretacji tekstów kultury oraz tworzenia wypowiedzi wg wykazu treści zgodnego z założeniami podstawy programowej dla szkoły podstawowej.

 

 §5.

Sposób przeprowadzenia konkursu

 1. Praca z testem ma charakter indywidualny.
 2. Na rozwiązanie testu uczniowie mają 60 min .
 3. Dla uczestników konkursu przewidziane są pamiątkowe dyplomy.

 

                                                                                                        Zapraszam serdecznie!

                                                                                                                 Organizator

 

 

.