Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie! Prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

 

Regulamin konkursu „Pięknego czytania w języku angielskim i polskim”

 I. Założenia konkursu:
Czytanie ze zrozumieniem jest ważną i praktyczną umiejętnością, która przynosi uczniom dużo satysfakcji, umożliwia zdobywanie i poszerzanie wiedzy, utrwalenie leksyki i poznanie nowego słownictwa oraz stwarza możliwość bycia samodzielnym w nowych sytuacjach językowych. Głośne czytanie poprawia wymowę i intonację oraz płynność i tempo czytania. 


II. Cele konkursu: 
•    Konkurs „Pięknego czytania w języku angielskim i polskim” przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VIII.

Celem tej formy rywalizacji jest:
•    Rozbudzanie wśród uczniów zainteresowań językiem angielskim i językiem polskim.

•    Podniesienie poziomu umiejętności językowych.
•    Zainteresowanie literaturą.
•    Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem.
•    Stworzenie dzieciom możliwości prezentacji własnych umiejętności.


III. Przebieg konkursu
1. Konkurs „Pięknego czytania w języku angielskim i polskim” składa się z dwóch etapów:

Etap I –  uczniowie losują numerki  i według tej kolejności prezentują  przygotowane przez siebie teksty w języku angielskim, polskim lub w obydwu kategoriach.
Etap II - po I etapie zostaną wyłonieni przez komisję najlepsi uczniowie, którym zostaną przyznane miejsca od I do III oraz wyróżnienia.

IV. Oceniane będą:

  • dykcja,
  • interpretacja,
  • poprawność wymowy,
  • płynność czytania,
  • respektowanie znaków przestankowych.

V. Czas czytania przygotowanego fragmentu tekstu nie może przekraczać 2 minut.

VI. Najpiękniej czytająca osoba  otrzyma tytuł: „Mistrza Pięknego Czytania”.

VII. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy.

VIII. Termin i miejsce konkursu: 
Konkurs odbędzie się w dniu 17 maja (wtorek) o godz. 8:50. Zgłoszenia uczniów do 12.05.2022r.

Uczniowie przygotowują fragmenty wg własnych upodobań literackich.

Organizatorki konkursu:

Beata Motwicka, Marzena Milewicz-Lipińska