Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Korzeńsku

 mgr Elżbieta Bawolska

kadencja 2023-2028

 

NAUCZYCIELE

rok szkolny 2023/2024

mgr inż. Gabriela Maziarz

matematyka (kl. V-VIII)

przyroda (kl. IV)

świetlica

wychowawca klasy VII

mgr Marzena Milewicz-Lipińska

język polski (kl. IV, VI-VIII)

wychowawca klasy IV

mgr Marcin Stochaj

wychowanie fizyczne (kl. I)

wychowanie fizyczne (kl. IV-VI)

informatyka (kl. I-VIII)

mgr Tomasz Zakrzewski

 wychowanie fizyczne (kl. II-III)

wychowanie fizyczne (kl. VII-VIII)

technika (kl. IV-VI)

świetlica

mgr Elżbieta Bawolska

historia (kl. VIII)

edukacja dla bezpieczeństwa (VIII)

wychowawca klasy VIII

 mgr Grażyna Kałuża

edukacja wczesnoszkolna (kl. I)

muzyka (kl. IV-VII)

plastyka (kl. V-VII)

wychowawca klasy I
 mgr Elżbieta Żyto

edukacja wczesnoszkolna (kl. III)

logopeda

wychowawca klasy III

 mgr Agnieszka Wasiewicz

edukacja wczesnoszkolna (kl. II)

matematyka (kl. IV)

fizyka  (kl. VII-VIII)

wychowawca klasy II

 mgr Joanna Wielogórska

religia (I-VIII)

WDŻ (IV-VIII)

mgr Agata Kupczyk

j. niemiecki (kl. VII-VIII)

mgr Sylwia Kula-Kaczmarek

j. polski (kl. V)

historia (kl. IV-VII)

WOS (kl.VIII)

wychowawca klasy V

mgr Beata Motwicka-Grzegorzewska

j. angielski (kl. IV-VIII)

geografia (kl. V-VIII)

wychowawca klasy VI

mgr Sylwia Kwaśna

chemia (kl. VII-VIII)

biologia (V, VIII)

 mgr Joanna Pudzianowska

Oddział Przedszkolny (6 latki)

 mgr Magdalena Twarda

Punkt Przedszkolny (4-5 latki)

biologia (VI-VII)

mgr Aleksandra Krepicz

Punkt Przedszkolny (3-4 latki)

mgr Dominika Kołodyńska-Karkosz

pedagog

biblioteka

mgr Karina Dłutowska

psycholog

mgr Joanna Dytko

j. angielski (PP-OP)

zajęcia rozwijające zainteresowania

świetlica

 

PRACOWNICY OBSŁUGI

Monika Stochaj

referent administracyjny

Elżbieta Szymków

pomoc nauczyciela

Wioletta Celary

pracownik obsługi

Małgorzata Jurecka

pracownik obsługi

Andrzej Kołodyński

konserwator

palacz CO

Oliwia Gołębiowska

pomoc nauczyciela

Justyna Migdałek

pomoc nauczyciela

Lucyna Jachimowska

pomoc nauczyciela

Joanna Kołodyńska

główna księgowa

Agnieszka Juszczuk

inspektor ds. kadr i płac

Aleksandra Surmań-Kauch

referent ds. kadr

Aktualizacja: 10.09.2023  Marcin Stochaj