p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Korzeńsku

 mgr Elżbieta Bawolska

kadencja od stycznia 2023 do sierpnia 2023

 

NAUCZYCIELE

rok szkolny 2022/2023

mgr inż. Gabriela Maziarz

matematyka (kl. IV-VIII)

pedagog

wychowawca klasy VI

mgr Marzena Milewicz-Lipińska

język polski (kl. V-VIII)

mgr Marcin Stochaj

wychowanie fizyczne (kl. III-VI)

informatyka (kl. I-VIII)

mgr Tomasz Zakrzewski

 wychowanie fizyczne (kl. II, VII-VIII)

technika (kl. IV-VI)

opieka nad dziećmi dojeżdżającymi

wychowawca klasy VIII

mgr Elżbieta Bawolska

historia (kl. VII)

edukacja dla bezpieczeństwa (VIII)

wychowawca klasy VII

 mgr Grażyna Kałuża

edukacja wczesnoszkolna (kl. III)

muzyka (kl. IV-VII)

plastyka (kl. V-VII)

wychowawca klasy III
 mgr Elżbieta Żyto

edukacja wczesnoszkolna (kl. II)

logopeda

wychowawca klasy II

 mgr Agnieszka Wasiewicz

edukacja wczesnoszkolna (kl. I)

chemia (kl. VII-VIII)

fizyka  (kl. VII-VIII)

wychowawca klasy I

 mgr Lidia Ratajczyk

biologia (kl. V-VIII)

przyroda (kl. IV)

geografia (kl. V-VIII)

wychowanie fizyczne (kl. I)

mgr Agata Kupczyk

j. niemiecki (kl. VII-VIII)

 mgr Magdalena Twarda

religia (kl. I-VIII, OP)

WDŻ (IV-VIII)

wychowawca klasy V

mgr Sylwia Kula-Kaczmarek

j. polski (kl. IV)

historia (kl. V)

WOS (kl.VIII)

wychowawca klasy IV

mgr Dorota Kobusińska

j. angielski (kl. V-VII)

Aleksandra Litwin

j. angielski (kl. VIII)

 mgr Joanna Pudzianowska

Oddział Przedszkolny (6 latki)

 mgr Dominika Kołodyńska

Punkt Przedszkolny (3-4 latki)

biblioteka

mgr Malwina Kunicka-Kowal

Punkt Przedszkolny (4-5 latki)

mgr Dominika Tomczyk-Walkowiak

psycholog

Joanna Rudnicka

j. angielski (kl. I-IV)

j. angielski (PP-OP)

 

PRACOWNICY OBSŁUGI

Monika Stochaj

referent administracyjny

Elżbieta Szymków

pomoc nauczyciela

Wioletta Celary

pracownik obsługi

Monika Mikołajczak

pracownik obsługi

Małgorzata Jurecka

pracownik obsługi

Andrzej Kołodyński

konserwator

palacz CO

Marta  Pilarska

pomoc w przedszkolu

Joanna Kołodyńska

księgowa

Agnieszka Juszczuk

kadrowa

Aleksandra Surmań-Kauch

kadrowa

Aktualizacja: 04.09.2021 Marcin Stochaj