KONKURSY PRZEDMIOTOWE


organizowane w SP Korzeńsko


w roku szkolnym 2021/2022

 

 

L.P.

 

KONKURS

 

TERMIN

 

UCZESTNICY

(klasy)

 

ORGANIZATOR

1

Szkolny Konkurs Fotograficzny na Święto Drzewa

X

IV-VIII

S. Kwaśna

2

Etap szkolny "zDolny Ślązaczek"

X

IV – VIII

G. Maziarz,
B. Motwicka,
M. Milewicz-Lipińska,

3

Historyczny Konkurs Plastyczny "Moja Ojczyzna"

XI, IV

I-VIII

E. Bawolska

4

Szkolny Konkurs Informatyczny na prezentację multimedialną

XI

IV-VIII

M. Stochaj

5

Konkurs Plastyczny "Dolina Baryczy - moje rodzinne bogactwo"

XI

I-VIII

D. Kołodyńska-Karkosz

6

Postać św. Józefa - figurka

XI

IV-VIII

M. Twarda

7

Szkolny Konkurs Matematyczny "Mistrz Rachunku"

XII

IV-VIII

G. Maziarz

8

Konkurs na kartkę świąteczną w języku niemieckim

XII

VII-VIII

A. Kupczyk

9

Szkolny Konkurs Języka Ojczystego

XII

IV-VIII

M.Milewicz-Lipińska

10

Szkolny Konkurs na Kartkę Świąteczną

XII, III

OP-III

J. Pudzianowska

11

Szkolny Konkurs Grafiki Komputerowej "Bezpieczna droga do szkoły"

I

II-VIII

M. Stochaj

12

Szkolny Konkurs Recytatorski

III

I-III

G. Kałuża

13

Konkurs pięknego czytania w języku polskim i angielskim

III

I-VIII

M.Milewicz-Lipińska
B. Motwicka

14

Szkolny Konkurs Grafiki Komputerowej  "Bezpieczna droga do szkoły"

IV

I-VIII

M. Stochaj

15

Szkolny Konkurs na Palmę Wielkanocną

IV

I-VIII

T. Zakrzewski

16

Konkurs z języka angielskiego "My Picture Dictionary"

IV

IV-VI

B. Motwicka

17

Szkolny Konkurs Informatyczny  "Mistrz klawiatury"

V

IV-VIII

M. Stochaj

18

Sukienka dla Matki Bożej
i jej Syna

V

I-VIII

M. Twarda

19

Szkolny Konkurs Czytelniczy

V

I-VIII

D. Kołodyńska

20

Szkolny Konkurs "Najpiękniejszy zeszyt"

VI

I - III

L. Ratajczyk