KONKURSY PRZEDMIOTOWE

organizowane w SP Korzeńsko

w roku szkolnym 2022/2023

 

 

L.P.

 

KONKURS

 

TERMIN

 

UCZESTNICY

(klasy)

 

ORGANIZATOR

1

Konkurs plastyczny "Dolina Baryczy - moje rodzinne bogactwo"

XI

I-VIII

D. Kołodyńska-Karkosz

2

Etap szkolny "zDolny Ślązaczek"

XI

IV – VIII

G. Maziarz,
B. Motwicka,
M. Milewicz-Lipińska,

3

Postać św. Józefa - figurka

XI

IV-VIII

M. Twarda

4

Szkolny Konkurs Informatyczny na prezentację multimedialną

XI

V-VIII

M. Stochaj

5

Szkolny Konkurs Matematyczny "Mistrz Rachunku"

XII

IV-VIII

G. Maziarz

7

Konkurs na kartkę świąteczną w języku niemieckim

XII

VII-VIII

A. Kupczyk

9

Szkolny Konkurs Języka Ojczystego

II

IV-VIII

M.Milewicz-Lipińska

10

Szkolny Konkurs Grafiki Komputerowej "Bezpieczna droga do szkoły"

III

II-VIII

M. Stochaj

11

Przegląd Piosenki Przedszkolnej

III

OP, PP

J. Pudzianowska

12

Najpiękniejsza kapliczka Matki Bożej

III

OP,PP

M. Twarda

13

Szkolny Konkurs Recytatorski

III

I-III

G. Kałuża

14

Konkurs pięknego czytania w języku polskim i angielskim

III

I-VIII

M.Milewicz-Lipińska
B. Motwicka

15

Szkolny Konkurs Grafiki Komputerowej  "Bezpieczna droga do szkoły"

IV

I-VIII

M. Stochaj

16

Gminny Konkurs Ekologiczny klas III

IV

III

G. Kałuża

17

Szkolny Konkurs na Palmę Wielkanocną

IV

I-VIII

T. Zakrzewski
G. Maziarz

18

Konkurs Wiedzy o Ruchu Drogowym

IV

IV-VIII

T. Zakrzewski

19

Szkolny Konkurs Informatyczny  "Mistrz klawiatury"

V

IV-VIII

M. Stochaj

20

Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego - etap szkolny

V

VIII

A. Kupczyk

21

Szkolny Konkurs Czytelniczy

V

I-VIII

D. Kołodyńska

22

Szkolny Konkurs "Najpiękniejszy zeszyt"

VI

I - III

G. Kałuża