KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Korzeńsku

 

31.10.2022

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23-31.12.2022

Zimowa przerwa świąteczna

01.01.2023

Nowy rok

13.02-26.02.2023

Ferie zimowe

06.04-11.04.2023

Wiosenna przerwa świąteczna

28.04.2023

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

02.05.2023

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23-25.05.2023

Sprawdzian klasy VIII (dni wolne od zajęć)

09.06.2023

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22.06.2023

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

24.06.2022

Zakończenie roku szkolnego 2022/2023