W celu zapisania dziecka do szkoły wystarczy, że rodzice zgłoszą się do danej placówki na terenie Gminy Żmigród i wypełnią stosowne dokumenty. W sytuacji, gdy dana szkoła nie będzie dysponowała miejscem dla ukraińskiego ucznia, gmina skieruje go do innej placówki.


- Przyjmowanie do szkół odbywa się w ciągu całego roku szkolnego, a ustalenie klasy w której kontynuowana jest nauka odbywa się na podstawie sumy ukończonych lat nauki szkolnej za granicą.
- W celu zapisania dziecka do szkoły należy złożyć wniosek do dyrektora szkoły w rejonie, której mieszka dziecko przybyłe z zagranicy. Szkoła przyjmie dzieci w miarę posiadania wolnych miejsc.
- Ustalenie klasy (roku nauki) następuje na podstawie dokumentów wydanych przez szkołę za granicą, a w przypadku ich braku oświadczenia rodziców o sumie lat nauki za granicą. Dokumenty nie muszą być tłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski.
- Ponadto rodzice dziecka mogą zwrócić się do dyrektora o przyjęcie do niższej klasy niż wynika to z sumy ukończonych lat nauki szkolnej, np. ze względu na wiek dziecka.

Rodzice dziecka z zagranicy, którzy nie mogą znaleźć szkoły posiadającej wolne miejsca w danej klasie, mogą zwrócić się do organu prowadzącego szkoły - referat OPO: Sylwia Miziniak, tel 71/ 385-30-50 wew. 11.
Informację dla rodziców dzieci przybywających można uzyskać również na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 22 3474708.

Dzieciom przybywającym z Ukrainy będzie przysługiwać wsparcie:
- dodatkowe zajęcia z języka polskiego
- realizacja nauki w formie oddziału przygotowawczego
- pomoc psychologiczno-pedagogiczna
- zajęcia wyrównawcze.

Wykaz szkół na terenie Gminy Żmigród:

Uczniowie będą mogli korzystać z dodatkowych zajęć w zakresie przedmiotów nauczania organizowanych przez organ prowadzący szkołę przez okres 12 miesięcy w miarę zapotrzebowania.
Decyzje o przyznaniu danej formy wsparcia będzie podejmował dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.