20 czerwca 2022 roku w naszej szkole w ramach działań prewencyjnych pt. „Bezpieczne wakacje” odbyło się spotkanie z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy- Dzielnicowym Tomaszem Bieleckim, aby porozmawiać o zasadach bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku.

  Policjant przygotował prelekcję dotyczącą uświadomienia uczniom zagrożeń czyhających na nich podczas letnich wojaży, pobytu w domu bez opieki rodziców, a także o zachowaniu się w sytuacji, gdy spotkają agresywnego psa.

 Podczas spotkania  funkcjonariusz ostrzegał także przed kąpielami i zabawami w miejscach niedozwolonych. Szczególną uwagę zwrócił na powinność korzystania z kąpielisk strzeżonych z udziałem ratownika oraz poinformował o wszelkiego rodzaju zagrożeniach wynikających z kąpania się na „dzikich akwenach” a także o konsekwencjach skakania do wody na „główkę ”.

  Celem spotkania było przypomnienie uczniom podstawowych zasad bezpiecznego zachowania się nad wodą,  uwrażliwienie na różne niebezpieczeństwa  oraz kształtowanie wyobraźni i myślenia przyczynowo-skutkowego, by po wakacjach wszyscy wychowankowie wrócili do szkoły cali i zdrowi.

 E. Murlewska