27 października uczniowie klasy VI wraz z wychowawcą Elżbietą Bawolską i panią Sylwią Kulą - Kaczmarek w ramach realizowanego grantu „Edukacja dla Doliny Baryczy” wzięli udział w wycieczce edukacyjnej do Żmigrodu.

Z okazji Święta Wszystkich Świętych w naszej szkole odbył się konkurs „Zwyczajny Święty". Warunkiem udziału konkursu było wykonanie portretu Świętej osoby.

Szkolne Koło Wolontariatu w nawiązaniu do Święta Zmarłych zorganizowało zbiórkę zniczy. Zebrane znicze zostały zapalone na zaniedbanych oraz opuszczonych grobach. Wszystkim uczniom bardzo dziękujemy za włączenie się do akcji.

M. Twarda

Co roku organizowane są konkursy w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień, które realizuje Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Oświaty we Wrocławiu dla uczniów klas IV – VIII. W październiku, 19 oraz 22 w naszej szkole odbył się etap szkolny interdyscyplinarnego konkursu zDolny Ślązak z języka angielskiego oraz geografii.

29 października uczniowie klasy VIII wraz z wychowawcą p. Marcinem Stochaj oraz p. Ewą Murlewską i p. Moniką Mikołajczak wybrali się do Twierdzy Srebrna Góra na grę forteczną z historią w tle. Na początku cała klasa została podzielona na dwa obozy: wojska napoleońskie i wojska pruskie. Obie drużyny wybrały dwie najwązniejsze osoby w swoich wojskach: Króla oraz Ministra Finansów. Prowadząca zajęcia wybrała także bez wiedzy obu wojsk szpiega francuskiego i pruskiego.

     Od września 2021 roku w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Korzeńsku działa,  jako pierwszy w Gminie Żmigród, Szkolny Klub Mediacji.  Zainicjowała go mediatorka Lidia Ratajczyk, która posiada uprawnienia trenera mediacji szkolnych i rówieśniczych.

Dnia 28 października uczniowie klas I-IV oraz przedszkolaki wzięli udział w przedstawieniu teatralnym „ Baśniowe zagadki”. Wielką radość sprawił dzieciom kolorowy troll, który poprowadził nas przez baśniowe przygody, oraz zachęcał do wspólnej zabawy podczas rozwiązywania zagadek.

Dnia 14 października 2021 r. odbyło się Święto Edukacji Narodowej. Tego dnia Pierwszaki, tak jak i starsi uczniowie, przyszły odświętnie ubrane. To już drugi, bardzo ważny dla nich dzień, w tym roku szkolnym 1 IX 2021r. przed całą społecznością szkolną ślubowały być dobrym Polakiem i wzorowym uczniem naszej szkoły.

W związku ze zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych zapraszam do wzięcia udziału w konkursie pod hasłem „Zwyczajny Święty”. Konkurs skierowany jest do wszystkich zainteresowanych dzieci z klas I – VIII.

Święto Drzewa jest programem edukacji ekologicznej Klubu Gaja  realizowanym od 2003 roku, którego inauguracją jest ogólnopolska i  międzynarodowa akcja sadzenia drzew co roku 10 października. Celem programu  jest edukacja dla rozwoju zrównoważonego i podnoszenie świadomości ekologicznej  społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu na Ziemi. Sadzenie  drzew aktywizuje różnorodne społeczności do działań społecznikowskich,  artystycznych i intelektualnych na rzecz edukacji o potrzebie poszanowania wszelkich  istniejących skupisk leśnych i parkowych, ważne są też informacje o wynikających z nich  korzyściach, zwłaszcza tych związanych z ograniczeniem skutków globalnego  ocieplenia. W tym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły po raz pierwszy wzięli udział w tejże inicjatywie.

Podczas tegorocznych wakacji w naszej szkole powstały aż trzy nowe gabinety specjalistyczne - gabinet logopedyczny,  gabinet biofeedback oraz pokój terapeutyczny. Gabinet logopedyczny służyć będzie dzieciom do ćwiczeń poprawnej wymowy. Został wyposażony w ogromne lustro, najnowsze programy do prowadzenia terapii logopedycznej oraz inne pomoce dydaktyczne.