10 marca 2020 roku nasi uczniowie wzięli udział w Gminnym Turnieju Piłki Ręcznej. Potem wybuchła pandemia i niestety start w zawodach sportowych nie był możliwy. Dokładnie po 800 dniach (ponad dwa lata) nasi młodzi sportowcy ponownie mogli włączyć się do sportowej rywalizacji. 20 maja na stadionie Fair Play Arena w Trzebnicy odbyły się zawody w Trójboju Lekkoatletycznym. Wystąpiło w nich 20 uczniów z klasy II, III i IV. Nasza szkoła rywalizowała w dwóch kategoriach: klas II i klas IV.

W dniach 24, 25, 26 maja ósmoklasiści przystąpią do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

- języka polskiego,

- matematyki,

- języka obcego nowożytnego.

  W dniach 16-20 maja 2022 roku uczniowie klas młodszych i starszych naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniach z okazji Dnia Dobrych Uczynków, który przypada 19 maja 2022 roku.

Z okazji zbliżającej się I Komunii Świętej dyrektor szkoły spotkał się z uczniami klasy III, aby złożyć życzenia i wręczyć pamiątkowe książki.

L. Ratajczyk

  W dniu 17 maja 2022r. po dwu letniej przerwie po raz drugi  odbył się SZKOLNY KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM I POLSKIM zorganizowany przez p. Beatę Motwicką i p. Marzenę Milewicz-Lipińską. Siedemnastu uczestników pokazało, że w naszej szkole książki mają ważne miejsce w życiu.

   Dnia 13.05.2022r. przedszkolaki oraz uczniowie klas I-III wzięli udział w bardzo pouczający przedstawieniu, które odbyło się w Żmigrodzkim Ośrodku Kultury.

    W kwietniu testowaliśmy innowację edukacyjna mającą na celu pokazanie, że błąd nie jest porażką, a szansą na rozwój. Zarówno nauczyciele przeprowadzający innowację, jak i uczniowie klas VI, VII i VIII biorący w niej udział korzystali z materiałów edukacyjnych z zakresu kultury otwartej na popełnianie błędów.

5 czerwca 2022 r., podczas tegorocznych obchodów Dnia Dziecka jednym z punktów programu będzie Żmigrodzki Mały Bieg Smoka.  

   W dniu 12 maja 2022 roku klasa IV pod opieką p. Lidii Ratajczyk i p. Moniki Mikołajczak wybrała się na wycieczkę do Chojna i Golejewka. W pierwszych godzinach zwiedzała Izbę Regionalną w Szkole Podstawowej w Chojnie, gdzie dyrektor tej placówki ciekawie opowiedział historię powstania tej izby oraz o eksponatach w niej znajdujących się.

     29 kwietnia odbył się w naszej szkole uroczysty apel z okazji Dnia Flagi i 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Była to piękna lekcja historii, podczas której uczniowie mogli zapoznać się z ważnymi dla naszego kraju. Fakty historyczne przeplatały nastrojowe wiersze i piosenki.

E. Bawolska

 

I SZKOLNY KONKURS POLONISTYCZNY

 DLA KLAS IV-VIII

 

Serdecznie zapraszam uczniów klas IV -VIII naszej szkoły  do wzięcia udziału

w konkursie polonistycznym.